Nasadzenia zastępcze

młode drzewaMagnolia wykonuje usługę realizowania nasadzeń zastępczych – od opracowania wniosku o wycinkę dla Urzędu, po zakup roślin, wykonanie nasadzeń drzew i/lub krzewów oraz ich pielęgnację do momentu odbioru przez właściwy organ administracyjny.

Nasadzenia zastępcze (nasadzenia kompensacyjne) są rekompensatą przyrodniczą w postaci nowych nasadzeń drzew za wykonaną wycinkę drzew, które wchodziły w kolizję z realizacją budowy. Są dziś nieodłącznym elementem każdej dużej budowy, na której rozpoczynają się prace budowlane. Nasadzenia zastępcze nie są wymagane w ogrodach prywatnych (…choć są mile widziane smile). Brak złożenia stosownego wniosku do Urzędu Miejskiego oraz wykonania na własną rękę wycinki drzew w przypadku przedsiębiorców skutkować może wielotysięcznymi karami.