Wykonawstwo – ogrody prywatne, zieleń miejska, osiedla mieszkaniowe, tereny firm, hotele, zieleń przemysłowa

nawadnianie ogroduRealizujemy projekty własne, ale także projekty innych firm. Projekty ogrodów małych i dużych, terenów firm i hoteli, zieleni miejskiej i przemysłowej. Wykonaliśmy setki realizacji terenów zielonych, wiemy więc z czym się mierzymy - mamy niezbędne przygotowanie: sprzęt i sprawdzonych pracowników. Zajmujemy się wykonaniem prac terenowych od przekazania budynku do postawienia ogrodzenia. Współpracujemy z podwykonawcami oraz wieloma firmami zajmującymi się np. sprzedażą oświetleń lub desek tarasowych. Organizujemy spotkania brukarzy i Inwestorów. Niejednokrotnie zapraszamy naszych Klientów do centrów budowlanych, aby ‘na żywo’ zapoznali się z materiałem, który proponujemy w ich ogrodzie.

 

Nadzór

Zajmujemy się także nadzorem nad projektem, aby żaden element nie został przeoczony w trakcie realizacji inwestycji.