Projekty ogrodów prywatnych, zieleni miejskiej, osiedli mieszkaniowych, tereny firm, hotele, zieleń przemysłowa

projekt ogroduNasze projekty pozwalają na dokładne zaplanowanie przestrzeni, a także dzięki wizualizacjom zobaczeniu go. Nigdy nie przystępujemy do prac bez wcześniejszych oględzin terenu i spotkaniu z Klientem. Uważamy, że dzięki poznaniu się na żywo z Inwestorem lepiej odczytuje się jego pragnienia i wymagania dotyczące przyszłego ogrodu / projektowanego terenu. Projekty powstają na podstawie wykonanych przez nas pomiarów odległościowych i wysokościowych oraz przeprowadzonym wywiadzie. Dla Klienta wykonujemy kilka rzutów z propozycjami szkieletu projektu m.in. rozmieszczeniu małej architektury, ścieżek ogrodowych i rabat. Na podstawie wybranego szkieletu tworzymy całość. Dobieramy rośliny, materiały, oświetlenie. Spotykamy się z Klientem, omawiamy nasze propozycje, przedstawiamy portrety roślin. Gdy wszystkie te elementy są już dopracowane i zaakceptowane przez Inwestora rozpoczynamy prace nad stroną techniczną projektu. Planujemy dokładne rozmieszczenie roślin, elementów małej architektury, wysokości, nawadniania i wiele innych, które stanowią niezbędne informacje do realizacji. Dzięki zawarciu elementów na oddzielnych planszach łatwiejsze jest czytanie projektu przy realizacji. Nasze projekty ogrodów prywatnych składają się z minimum 6 plansz, tabel z materiałami oraz szacunkowego kosztorysu. Do projektu można dobrać także wizualizacje.

 

Jak wygląda przygotowanie projektu?

  • Po pierwszym kontakcie i ustaleniu ceny za wykonanie projektu przyjeżdżamy na miejsce w celu spotkania z Klientem, przeprowadzenia z nim rozmowy oraz wykonania pomiarów odległościowych i wysokościowych terenu. Wspólnie z Klientem oglądamy teren i rozmawiamy na temat jego oczekiwań względem projektu i realizacji,
  • Na podstawie przeprowadzonych rozmówi i pomiarów przygotowujemy dwie lub trzy opcje szkieletu ogrodu. Ponownie spotykamy się z Inwestorem i omawiamy je wspólnie. Na podstawie rozmów kształtujemy ostateczną koncepcję,
  • Po akceptacji szkieletu przez Klienta dobieramy roślinność, materiały i oświetlenie. Znów spotykamy się wspólnie. Przedstawiamy roślinność, omawiamy szczegóły jej pielęgnacji oraz wyglądu, pokazujemy dobory materiałów. Oświetlenie przekazujemy dopiero po akceptacji roślin – to rośliny mają być główną ozdobą ogrodu;
  • Gdy dobory są już dokonane, przystępujemy do technicznego rozpisania projektu oraz wykonania tabel i kosztorysu. Po zakończeniu tych prac spotykamy się w celu przekazania projektu i pokazania jak czytać techniczne plansze.